Z NAMI OSZCZĘDZISZ ENERGIĘ

TERMOIZOLACJA ORAZ EKOLOGICZNY OPAŁ

  • PŁYTY XPS
  • WEŁNA MINERALNA
  • PELLET DRZEWNY
POZNAJ NASZĄ OFERTĘ WCHODZĘ
Aktualności
8 października, 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – Protokół wyboru oferenta

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, na lata 2014-2020. Treść zapytania: ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 Protokół z oceny ofert Oświadczenie