Aktualności

Mamy to!!! Kolejny kontrakt na dostawy wysokiej jakości pelletu – oczywiście EN+A1 :) 17 października, 2021

Najnowszy produkt – oczywiście z Certyfikatem EN+ A1 16 października, 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – Protokół wyboru oferenta 8 października, 2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, na lata 2014-2020. Treść zapytania: ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 Protokół z oceny ofert Oświadczenie

Więcej >