Płyty XPS

PŁYTY XPS PENOPLEX COMFORT

PENOPLEX COMFORT to wysokiej jakości produkt do izolacji cieplnej w budownictwie indywidualnym. PENOPLEX COMFORT stosuje się w termoizolacji ścian, fundamentów, dachów skośnych oraz balkonów domów jednorodzinnych. PENOPLEX COMFORT to w pełni ekologiczny, długowieczny produkt, który swoje parametry termoizolacyjne utrzymuje przez bardzo długi czas.

PENOPLEX COMFORT

kod wyrobu – XPS-EN13164-T3-CS(10/Y)150-CC(2/1,9/10)100-DS.(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

deklarowana reakcja na ogień – klasa E

wyrób zgodny z normą – EN 13164:2012 + A1:2015

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła – λD [W/m*K] – 0,034

wytrzymałość na ściskanie – dla grubości 20mm – 40mm – 150kPa,

dla grubości 50mm – 150mm – 200kPa

długotrwała absorpcja wody – ≤ 0,7[Vol.-%]

PŁYTY XPS PENOPLEX GEO

PENOPLEX GEO to płyta izolacyjna przeznaczona przede wszystkim do stosowania w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym (fundamenty, podłogi, pokrycia, chodniki). Płyty PENOPLEX GEO zapewniają niezawodną i efektywną izolację fundamentów, piwnic i innych zakopanych konstrukcji. Zapobiegają powstaniu tzw. „zimnych mostków”. Ochronna warstwa izolacyjna płyty zapewnia odprowadzenie wód gruntowych, zmniejsza absorpcję wód gruntowych przez fragmenty budynków lub piwnice. Zastosowanie płyt PENOPLEX  GEO znacznie przedłuża żywotność eksploatowanego budynku. Materiał nadaje się do użycia we wszystkich strefach klimatycznych.

PENOPLEX GEO

kod wyrobu – XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)300-CC(2/1,9/10)133-DS.(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

deklarowana reakcja na ogień – klasa E

wyrób zgodny z normą – EN 13164:2012 + A1:2015

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła – λD [W/m*K] – 0,034

wytrzymałość na ściskanie – 300kPa

długotrwała absorpcja wody – ≤ 0,7[Vol.-%]

PŁYTY XPS PENOPLEX 45

Płyta PENOPLEX 45 jest idealnym materiałem do izolacji termicznej dróg. Płyty PENOPLEX 45 zabezpieczają przed uginaniem się jezdni w wyniku rozmrożenia zamarzniętej ziemi. Materiał posiada zwiększoną trwałość, która utrzymuje się przez cały okres eksploatacji (ponad 50 lat). PENOPLEX 45 jest wykorzystywany przy budowach dróg w północnych regionach Europy i Azji, nawet w wiecznej zmarzlinie. Dodatkowo, płyty PENOPLEX 45 są stosowane do izolacji termicznej dachów, pod którymi znajdują się parkingi, tereny zielone czy strefy dla pieszych.

PENOPLEX 45

kod wyrobu – XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)500-CC(2/1,8/10)190-DS.(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)2-FTCD1

deklarowana reakcja na ogień – klasa E

wyrób zgodny z normą – EN 13164:2012 + A1:2015

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła – λD [W/m*K] – 0,034

wytrzymałość na ściskanie – 500kPa

długotrwała absorpcja wody – ≤ 0,7[Vol.-%]